Call Name:
Mia
Registered Name:
Mountain View's Mia
Laboratory #:
157453
Registration #:
Breed:
Australian Labradoodle
Sex:
Female
DOB:
Aug. 2018